Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – vores skov!

7 Februar 2017

I vintermånederne plejer og beskærer vi frøkilderne på Dyrelund, men da de jo allerede er vel passede, tager det ikke så lang tid. Den øvrige tid bruger vi på vores skov, Ebberup Skov, der ligger mellem Roskilde og Ringsted og er på 97 ha. Vækst vilkårene er frodige, med en god naturlig opvækst af bøg m.v. Under sådanne forhold er det billigt at forynge bøgen naturligt, men det kræver til gengæld megen pleje.
Vi har flere anlagt bøge kulturer i alderen 10-25 år. De er vellykkede, velformede og lette at holde.
Men hvad er den bedst løsning? Jeg ved det ikke, men der er gode argumenter for begge del! Som traditionelt uddannede forstmænd vælger vi – begge dele!

Men venlig hilsen
Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – god oplevelse!

25. okt. 2016.
 
Vi er lige kommet ind efter at have høstet Viburnum opulus, kvalkved. Vi har 2 frø kilder, nemlig Dyrelund L 013 og Dyrelund L 169.
 
Den første består af 3 kloner, tidligere Vipu Dafo. Den er sund, livskraftig og arts karakteristisk.
 
Den anden er bred genetisk, med oprindelse i Vestskoven afd.731, og den er også sund, livskraftig og arts karakteristisk. Der er ikke nogen iøjnfaldende forskel på de to frøkilders afkom.
 
Det positive er, at vi har fået rekord stort udbytte af begge, og at vi har kunne høste maskinelt.
 
Med venlig hilsen Niels
Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – høstudsigt!

16. juni 2016.

Forårsvejret og begyndelsen af sommeren har været rigtig god for vores frø plantage, men vinteren

har vist sig, at have været hård ved flere arter, og herunder vores bier, som nævnt i sidste

”Dyrelund lige nu”.

Der begynder nu at tegne sig et billede af 2016-høsten. Hunde rose, æble rose og de nært

beslægtede grundstammer har ikke kunne lide vinteren. Mange af de blomsterbærende grene er

vinter skadet, og derfor bliver høsten meget beskeden. Andre roser som f.eks klit rose og carolina

rose har ingen skade taget, og de tegner godt. Fugle kirsebær, hæg og kræge ser fine ud, mens slåen

og mirabelle er dårlige. Navr tegner ikke særlig godt, mens hassel nok bliver middel god.

På billedet ses kvalkved, som her blomstret fint, men vi kan endnu ikke se om den kommer til at

bære frugt!

For skov træerne ser det generelt dårligt ud! Der bliver ingen bøg og næppe heller kogler at høste.

Hvis du vil vide mere om høstudsigterne, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Bier i april

4. april 2016.

Vi har haft en mild vinter og et tidligt forår, men ret vådt! Hvad betyder mon det?

For biernes vedkommende kan jeg konstatere, at der er langt færre end sædvanligt på denne tid.

Først bemærkede jeg det i erantis, siden i krokus og nu i mirabeller.

Og når jeg spørger ”bimanden”,

er han da heller ikke tilfreds med overvintringen.

Et godt forår kan hurtigt få bragt bi bestanden op, men hvad der mangler nu, kan der ikke ændres på.

Som sædvanligt er det spændende at se, hvad året bringer af høst, men som det ser ud nu, er jeg

skeptisk for de tidlige arter!

Med venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Vinter pleje

 

6. januar 2016.

 Vi afsluttede høst året i december med slåen, og udbyttet var godt!

Nu står den på pleje og beskæring i plantagen. Det er nemlig forudsætningen for, at vi senere kan høste nemt og hurtigt.

I ”gamle” dage brugte vi rigtig mange tid på at høste, men kun lidt tid på pleje.

Nu bruger vi næppe mere end 1/10 af det tidligere tidsforbrug til høst, men til gengæld en del tid på beskæring, pleje og vedligeholdelse.

Det betyder, at vi får arbejdet fordelt bedre på året, at vi får en mere stabil produktion, at vi ikke har brug for fremmed og uerfaren arbejdskraft og at frøets kvalitet og oprindelse er sikker.   

Med venlig hilsen

 Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – høst tid

30. september 2015

September og oktober er de største høst måneder på Dyrelund. Det første vi høster, er som regel Amelanchier lamarckii i begyndelsen af juli og det sidste slåen i december, efter den første frost.
På billedet, der er fra i dag, høster Jacob og jeg hunde roser. Udbyttet blev 225 kg frugt, som vil give ca. 30 kg frø.
Frøkildens oprindelse er Knuds Hovedodden, vi har selv indsamlet ”moder-frøet” i 1992 og den har fået navnet Dyrelund L107.

Med venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Frøplantage og have

12. juni 2015.

På Dyrelund er der ikke blot en frøplantage, men også en have. Da vi overtog Dyrelund var den

traditionelle landbo have forfalden. I 1989 lagde vi rammerne til en noget større have og

efterhånden er have og frøplantage vokset sammen. Så alt efter humør kan man sige, at vi har 1 ha

have og 29 ha frøplantage eller 30 ha have eller frøplantage!

I forgrunden af billedet ses stor frytle, som vi høster frø af.

Med venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Kirsebær kornel

 16. marts 2015

Cornus mas, Dyrelund L 097, blomstre allerede i marts, når foråret er så tidligt, som i år.

Den tiltrækker mængder af bier på solrige, stille dage, og man fornemmer foråret – dejligt!

De mørkerøde frugter er modne i september – det er store, aflange ”kirsebær”, med sten, og de er gode at sylte, har en lidt bitter smag og passer godt til kraftige, mørke retter.

Til venstre på billedet ses en rød ask, Dyrelund L 213, som er resistent mod aske top tørre. Den får en meget flot, gul høst farve ret tidligt på efteråret. Et rigtig godt have og park træ!

Med venlig hilsen Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Thuja til hæk

16. januar 2015

Vores Thuja occidentalis står som en sund og robust hæk, med sin naturlige vinter farve, ret lys grøn. Ved udspring bliver den igen mørkegrøn. Hækken er 21 år gammel, 5 m høj, og har aldrig været klima skadet selv ikke, hvor den står fuldt eksponeret for vestenvinden.
Thuja er let at beskære og klippe, og kan i betydeligt omfang sættes hårdt tilbage og alligevel skyde igen.

Som vores hæk står, er den blevet til et yndet tilholdssted for fugle både sommer og vinter, og når jeg går tur i plantagen en kold og blæsende vinterdag, er det dejlig at gå på læsiden.
Den kommer fra Dueholms Planteskole, gennemprøvet over 3 generationer og udpeget som Dyrelund L 110.

Med venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Sæson afslutning.

 

15.november 2014.

Vi er ved at slutte høståret, og kun et par arter mangler.

Der har været en del overraskelser, og mest “ned”. På en eller anden måde har bestøvningen ikke fungeret ret godt i en del frøkilder, hvorved både mængde og kvalitet skuffede.

Det havde vi ikke forudset, og selv efterfølgende har vi ikke kunne finde en logisk forklaring.

Sådan er det at arbejde med naturen, og det er en af grundene til, at et godt frø lager er vigtigt.

Men forude venter en ny sæson. Vinterjasmin, jasminum nudiflorum, blomstre allerede, og på haslen kan rigtig mange han rakler ses, hvilket er grundlaget for en god ny høst.

Med venlig hilsen

Niels