Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Kræge

19 september 2011

Vi startede en frøkilde af kræge, Prunus insititia, for 6 år siden.
Den blomstrede lidt i foråret og nu har jeg høstet tre frugter og det giver jo tre frø, så der er mulighed for fremgang de næste år.

Planterne stammer fra Jacobs barndomshjem, Østergård, på Vestlolland, og der kan med noget besvær høstet lidt frugt.
I fredags forenede Jacob det nyttige med det behagelige: han besøgte sine forældre og høstede krægerne.
Det gav 78 kg frugt og det bliver til 7-10 kg frø.

Kræge er en slags “alle blommers moder”. Frugten er blå dugget, 15-20 mm i diameter, moden i september oktober, den smager udmærket, og er god at sylte.

Kræge vokser naturligt i hegn og krat især i det sydøstlige Danmark.
Den er sund og bliver en busk/lille træ på 5-8 m’s højde.
Den er ikke særlig meget brugt som plante, vel bl.a. fordi der ingen frø produktion har været.
Det har Højmoses Planteskole ved Spjald lovet at råde bod, så om ikke andre steder, kan den fås der.

Med venlig hilsen
Niels Arp-Hansen

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Skovabild

22. august 2011

Så kom turen til skovabild – Malus sylvestris, Dyrelund L085.
Høsten var som ventet lille, ca 800 kg æbler, der i år nok kun vil give ca.10 kg frø.
Men først skal æblerne eftermodne, som det ses på billedet.
 
De fleste ”vilde æbler” er blandet op med kultiverede æbler gennem århundreder, og det er svært at finde den oprindelige art. Men ude på spidsen af Knudshoved Odden står bestanden tilstrækkelig isoleret til fortsat at være meget karakteristisk i forhold til den oprindelige art.
Et af karakter trækkene er, at æblerne er kuglerunde, kun 25-35 mm i diameter, og de kan holde sig til hen på vinteren under sneen som vildt foder.
Træerne er meget klima- og vindfaste og bør efter min mening indgå i de fleste skovbryn, læhegn og vildtbeplantninger.
 
Tag en tur ud på Knudshoved Odden en september dag og oplev de spændende skovabild – og mange andre arter som f.eks. koraltjørn, der er ”en mellemting” mellem alm. hvidtjørn og engriflet hvidtjørn.
Turen er til fods og tager en hel dag, eventuelt med cykel fra P-pladsen ved Oddens begyndelse.
Ud langs sydkysten og hjem ad hjulsporet i midten. Der er fred, fugle, sæler og megen herlig natur.
Vigtigt: Husk at respektere naturen, dyrene, planterne og at Odden er privat ejet.
Følg adgangsreglerne og glæd dig over højden til loftet på Odden.
 
Med venlig hilsen
Niels Arp-Hansen
Categories
Virksomheden

Handelsbetingelser

De anførte listepriser er vejledende, ekskl. moms ab Dyrelund.
De på ordrebekræftelsen anførte priser er faste og bindende for begge parter.
Anføres “Pris senere”, er parterne gensidigt forpligtet under forudsætning af, at prisen er i overensstemmelse med en almindelig markedspris for tilsvarende frø.

En bestilling følges op med en ordrebekræftelse, der er bindende for køber, med mindre den bliver annulleret skriftligt inden 8 dage fra dateringen.
Sælger er forpligtet til levering under forudsætning af, at frøet bliver høstet i tilstrækkelig mængde og kvalitet.
Sælger er forpligtet til snarest muligt at informere køber, hvis der ikke kan leveres fuldt.
Erstatnings levering af andet frø kan ikke kræves/påbydes.

Forsendelse sker snarest muligt efter høst, eller i henhold til aftale, som anført på ordrebekræftelsen.

Køber overtager frøet ved indlevering til 1. fragtfører, og hermed også risiko og forsikringen.

Betaling er altid netto kontant ved faktura, med mindre andet er aftalt.
Overskrides betalingsfristen tillægges renter med 1,2 % pr. påbegyndt måned.

Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig ud over faktura beløbet excl. moms.

Sælger garanterer for, at frøets oprindelse er i overensstemmelse med det på fakturaen anførte.

Sælger garanterer for, at de angivne kvalitets data er korrekte.

Sælger garanterer ikke for, at køber rent faktisk får frøet til at spire i marken.
Dertil er der for mange faktorer, som sælger ingen indflydelse har på.

Køber har pligt til at kontrollere frøet straks ved ankomsten, og såfremt det ikke er tilfredsstillende, straks at meddele sælger, hvad der er galt.

Hvis der under stratificeringen af frøet eller under fremspiringen er mistanke om, at frøet ikke reagerer normalt, har køber pligt til straks at meddele sælger dette.

Når frøet er fremspiret og står tilfredsstillende som 1/0 planter er reklamation over frø kvaliteten endelig fraskrevet.

Frø, der opbevares på Dyrelund for køber som dennes ejendom, henstår for købers regning og risiko.

I øvrigt gælder branchens almindelige handelsbetingelser og kutymer.

Categories
Medarbejdere

Klaus Wetterberg

Klaus Wetterberg er uddannet Skov- og Landskabs ingeniør. Han har i sin erhvervskarriere beskæftiget sig med planter, planteskole og skovfrø, både i Danmark, Sverige og Tyskland samt under mere eksotiske forhold som Østafrika og Georgien. Klaus bor ved Ystad i Sydsverige, hvorfra han driver KW Skovforvaltning Aps.
Klaus’s opgaver er især inden for eksportsalg og kontrolarbejde i Georgien.
I fritiden apporterer Klaus med sine veltrænede hunde, går på jagt, når chancen opstår, og fisker meget gerne “trolling” ud for Simrishamn.
Klaus kan kontaktes på mobil +46 768 295 154 evt. mail okw@mail.dk eller via Dyrelunds telefon og mail.

Categories
Medarbejdere

Jacob Larsen

Jacob Larsen har en landbrugs leder uddannelse, men “gik i frø” på Dyrelund i 1994.
Det meste af Jacobs tid går med at passe Dyrelund, herunder pleje, høste, rense og stratificerer frø.
Tillige har han tæt kontakt til kunder og leverandører.
Jacob kører mountainbike i sin fritid, og han er ved at være blandt de bedste i sin aldersklasse.
Mobil +45 21645608

Categories
Medarbejdere

Arnild Arp-Hansen

Arnild Arp-Hansen har drevet Dyrelund sammen med sin mand Niels, i mange år og tager sig af det administrative.
Uddannelsesmæssigt er hun flyveleder, Danmarks første kvinde af slagsen, men i 1990 “gik hun i frø” med sin mand.
Arnild kører konkurrence med hest og vogn i sin fritid, og Niels er med som groom (“sandsæk”).
Dorthealyst maj 2011, maraton kørsel med Arnild som kusk og Niels som groom

Categories
Medarbejdere

Niels Arp-Hansen

Niels Arp-Hansen er uddannet forstkandidat og HD.
Han startede i 1985 den selvstændige virksomhed, som har udviklet sig til Dyrelund med sine mere end 75 frøkilder.

Niels tager sig af det generelle og salgsarbejdet, samt end del praktisk arbejde tillige.
I fritiden står Niels på ski, dyrker sin have, og kører med hestevogn, ikke mindst som groom for Arnild.

Mobil +45 40478950

Categories
Virksomheden

Dyrelund – frø til træer og buske

På Dyrelund producerer og forhandler vi frø til træer og buske.
Desuden kan vi stratificere, klænge og lagre frø efter nærmere aftale.
Vore kunder er hovedsagelig professionelle erhvervsplanteskoler, men andre er også velkomne.

Vi bor på gården “Dyrelund”, hvor vi har 30 ha tilplantet med frøkilder, især til landskabet og skovene i Danmark eller lignende vækstvilkår.
Virksomheden drives af ejeren, Niels Arp-Hansen, dennes hustru, Arnild Arp-Hansen, den mangeårige medarbejder, Jacob Larsen, samt skovfoged Klaus Wetterberg. Den blev startet af ejeren i 1985.

Vores navn og adressen er:

Dyrelund A/S
Nørre Herlevvej 4, DK-3540 Lynge.

Mobil +45 40478950 – Niels Arp-Hansen
Mobil +45 21645608 – Jacob Larsen

mail@dyrelund.eu

CVR nr. DK 13591245

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Alm. Hæg

10 august 2011

I sidste uge høstede vi almindelig hæg – Prunus padus, Dyrelund L 009.

Udbyttet blev 180 kg bær, der gav 41 kg friske våde kerner, med ca. 30 % vandindhold.

Noget af frøet bliver leveret til direkte stratificering og såning foråret 2012, eventuelt efterårssåning allerede i år.

Resten bliver tørret, og det kan så anvendes mere traditionelt med lang stratificering fra foråret 2012 og udsåning foråret 2013.

Hvis du vil have noget af det friske, våde frø, så kontakt os senest mandag den 22. august.

Hvis det er for tidligt at tage stilling eller, hvis du foretrækker det traditionelt stratificerede frø, så har vi igangsat et mindre parti i foråret, som er klar til udsåning marts/april 2012.

Vi har også høstet Prunus avium, Dyrelund F 800, som også frem til 22. august kan bestilles som friske, våde sten.

Med venlig hilsen
Niels Arp-Hansen

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Introduktion

16 juli 2011

 

I forbindelse med at vi igen selv står for salget af frøet fra Dyrelund, har vi etableret hjemmesiden: www.dyrelund.eu 

Her har vi beskrevet de mere end 75 frøkilder på Dyrelund, der vises billeder af frø og planter, og der er fortalt lidt om, hvem vi er, samt hvordan vi kan kontaktes.

Ud over frøet fra Dyrelund vil vi efter behov og interesse fra branchen tage andre frøkilder og ydelser ind i vort sortiment, og det vil glæde os at få formelle eller uformelle tilbagemeldinger i den forbindelse.

Dyrelund – lige nu, er vores “nyhedsbrev” og vil løbende blive lagt frem som forsiden.

Vi glæder os alle tre, Jacob, Arnild og mig selv, til igen at spille en naturlig udadvendt og aktiv rolle i branchen.

Med venlig hilsen
Niels Arp-Hansen