Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – høsten er i gang.

6. august 2019.

Forårets vejr gav nogle udfordringer for blomstringen i mange arter, men hovedsagelig er vi på Dyrelund kommet godt frem til høst sæsonens begyndelse.

Bærmispel, fuglekirsebær, hæg, og tørst er i hus. Mængder og kvalitet er normal.

Senere kommer hassel og de forskellige vilde roser, som alle ser godt ud. Korea gran og taks blev skadet af forårs frosten, og der er ingen høst.

Senest på året i november-december høstes slåen, som nok kun kommer med en lille høst.

Men venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Ny allé !

 3. maj 2019.

Så er den ny allé blevet plantet – avnbøg, som er afkom af Bregentved F537.

Vi købte planterne i foråret 2007 som 2/0, og de blev først plantet i vores planteskole.

Efter kraftig sortering blev de i foråret 2009 plantet ud som en frøkilde på 5x 5 m.

Løbende er mindre gode træer blevet fjernet sådan, at der nu er 155 træer tilbage, hvoraf de 34 nu danner den ny allé.

Vi var bedrøvede ved at måtte fælde den gamle kastanje allé, men det dejligt, at det nu stå en ny og smuk allé med forhåbentlig mange år foran sig.

Men venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Ny allé !

15. januar 2019.
Op til vores gård førte en allé af 100-årige heste kastanjer. De var som de fleste angrebet af kastanje møl, men det er ikke dødeligt.

Desværre stødte kastanje kræft til, og det kunne træerne
ikke klare, så derfor blev de fældet i efteråret. Nu glæder vi os til en ny allé af avnbøg, som vi selv har produceret helt fra frø, med henblik på en frøkilde.

Træerne er ca. 5 m høje og 40 af dem bliver nu flyttet med en speciel gravemaskine, så de kan danne vores ny allé.

Men venlig hilsen
Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – God høst sæson!

8. oktober 2018.

Vi har nu høstet mere end halvdelen af vores frøkilder, og resultaterne har overvejende være gode.


Pænt med frugt, og godt frøindhold. I sidste uge høstede vi således alm. hvidtjørn, Dyrelund L260, og udbyttet blev både hvad mængde og kvalitet rekord stort!

Senere høster engriflet hvidtjørn, Dyrelund L102, der også tegner godt. Men desværre er forbruget af begge tjørne arterne gået tilbage!

Men venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Tør sommer!

23. juli 2018.

På Dyrelund er sommeren tør, lige som i resten af Danmark.


Men de fleste af vores frøkilder er vel etablerede og vores jord er en god Nordsjællands moræneler, der holder godt på vandet.


Derfor har vi endnu ikke de store problemer med den tørre sommer. Blot falder høsten 3-4 uger tidligere end normalt, og vi har allerede høsten en del frøkilder.


Nogle frøkilder er over middel, de fleste er almindeligt gode, og nogle svigter helt.
Mirabellerne blev høstet i sidste uge. Det er 3 uger før normalt, men de har giver en rekord stor mængde frugt. Nu skal de lige modne færdig, før de bliver vasket ud.

Men venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Dejligt forår!

3. maj 2018.
Vi havde en lidt langsom start på foråret, men forløbet har været fint for vores frø kilder. Tidligst
blomstrede mirabellerne, så kom krægerne, og lige nu er slåen ved at være fuldt udsprungne.

Om et par dage kommer fuglekirsebær, og lidt senere blomstre alm. hæg, der er den seneste af vores
Prunus frø kilder.
Alt tegner pænt, men der er jo lang tid til høst, så vi kan jo glæde os over en god
begyndelse.
Men venlig hilsen
Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – slåen bær!

6. februar 2018.
Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks slåen, vild æbler og kirsebær kornel.

Slåen er en af de tidligst blomstrende buske og samtidig den vi høster senest, nemlig nov. – dec. I både 2016 og 2017 lægge vi en del af høsten på frys direkte som bær, for at anvende dem som fødevarer senere.

Nu er en del solgt til bl. a. slåen gin og selv har vi fremstillet nogle velsmagende retter som f. eks slåen-is, slåen-skyr og slåen-sirup.

Er du interesseret i selv at prøve, kan du kontakte os. Vi har fortsat lidt frosne slåen på lager og opskrifterne er ikke hemmelige!

Men venlig hilsen
Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Kræge!

6. september 2017.
Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer, f.eks. kræge, hassel og kirsebær kornel.

Kræge, Prunus insititia, er en stor busk eller et lille træ, der vokser vildt i hegn og krat på de fleste ikke for magre jorde.

Frugten er mørkeblå, aromatisk, sød, modner i september og er på størrelse
med en lille mirabelle. Kræge er nært beslægtet med slåen, men slåen bær modner langt senere, er mindre end kræge og smager ikke godt.
Kræge er velegnet til at spise direkte fra træerne, og de er fine til marmelade og likør.

Men venlig hilsen
Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – Enebær!

1. juni 2017.

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks enebær, fuglekirsebær og bær mispel.

Enebær, Juniperus communis, er almindelig anvendt til mange retter og drikke, som f. eks vildt gryde, gin og genever.

Bærret, korrekt kaldet ”bærkoglen”, er 2 år on at modne, det første år er det grønt, det andet år bliver det sort og forholdsvist hårdt. Det indeholder forskellige æteriske olier, som smager ret kraftigt.

Men for nyligt forsøgte vi os med friske, grønne bær, som er bløde og langt mindre kraftige i smagen, i en suppe og i en vildt ret. Den karakteristiske enebær smag var der fortsat, men nu med et mildt og rundt udtryk.

Men venlig hilsen

Niels

Categories
Dyrelund lige nu

Dyrelund lige nu – birke vand!

10. april 2017.

Mange af vores frøkilder kan alternativt anvendes som fødevarer. F. eks hassel, fuglekirsebær og enebær.

Og fra birk kan der tappes vand i marts og april. Det viste træ har fået boret et hul på 10 mm ca. 80 mm dybt, og der er sat en slange i hullet. De seneste 2 uger har vi kunne tappe 6-8 lt pr. døgn.

Saften indeholder lidt sukke og en del mineraler. Det smage dejligt, og har en holdbarhed på 3-4 dage.

Side begyndelsen af marts har vi drukket det hver dag i stedet for postevand.

Men venlig hilsen

Niels